Historisk arkiv

Aftenposten villeder om dieselbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Aftenposten

Aftenposten skaper 16. april et inntrykk av at Regjeringen vil gjøre helomvending med hensyn til årsavgiften for dieselbiler. Det er feil. Regjeringen har ikke planer om å reversere ordningen med at dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter skal ha lavere årsavgift enn andre dieselbiler.

Aftenposten skaper 16. april et inntrykk av at Regjeringen vil gjøre helomvending med hensyn til årsavgiften for dieselbiler. Det er feil. Regjeringen har ikke planer om å reversere ordningen med at dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter skal ha lavere årsavgift enn andre dieselbiler.

I artikkelen gis det inntrykk av at Regjeringen vil sette opp igjen årsavgiften på dieselbiler med partikkelfilter. Dette skyldes angivelig at ny britisk forskning viser at biler med partikkelfilter slipper ut mer av den helseskadelige gassen NO2 enn biler uten. Finansdepartementet vil gjennomgå også dette forskningsmaterialet, men det er alt for tidlig å konkludere med hvilken betydning disse opplysningene får for motorvognavgiftene.

Det er ikke grunnlag for å spekulere i avgiftsendringer på bilområdet slik det blir gjort i Aftenpostens artikkel. I klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er det enighet om å øke autodieselavgiften med 10 øre pr liter, og bensinavgiften med 5 øre pr liter i budsjettet for 2009. Regjeringen vil følge dette opp og på vanlig måte vurdere de samlede virkemidlene på kjøretøy. Regjeringen har imidlertid ikke planer om å reversere ordningen med at dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter skal ha lavere årsavgift enn andre dieselbiler.

Påstanden om at det ikke vil komme endringer i engangsavgiften i budsjettet for 2009 begrunnes i artikkelen med at regjeringen ønsker å la de siste endringene i engangsavgiften og årsavgiften virke noen år før man evaluerer virkningen. Generelt er det et hensyn å unngå hyppige og store endringer i skatte- og avgiftssystemene. Av dette kan det derimot ikke sluttes at det ikke vil komme justeringer i engangsavgiften og årsavgiften i kommende budsjett.