Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vi stiller etiske krav til investeringer i obligasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagsavisen

Vi har etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner, skriver statssekretær Hilde Singsaas i et innlegg i Dagsavisen.

Slett u-landsgjelda (SLUG) viser at de ikke har fulgt med i timen når de i et innlegg i Dagsavisen 18.08. hevder at Finansdepartementet ikke har fulgt opp Stortingets krav om å vurdere etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

I fjorårets stortingsmelding om Statens pensjonsfond utland drøftet vi spørsmålet om restriksjoner på investeringer i statsobligasjoner. Da la vi opp til en bestemmelse om at fondet ikke skal investeres i statsobligasjoner fra land som det er vedtatt FN-sanksjoner mot, eller andre internasjonale tiltak som Norge støtter. Stortinget sluttet seg til dette. 1. desember 2010 ble slike regler innført.

Det har ikke vært norsk politikk å innføre unilaterale tiltak mot land. Å bruke pensjonsfondet til dette ville kunne oppfattes som en sterk politisering av fondet og gi det mer karakter av et utenrikspolitisk instrument. Våren 2007 besluttet vi at pensjonsfondet ikke skal investere i burmesiske statsobligasjoner. Denne beslutningen var basert på omfattende internasjonale sanksjoner mot landet.

I innlegget hevder også SLUG at 40% av fondets investeringer er i statsobligasjoner. Det er ikke riktig. Fondet investeres med 60 % i aksjer og 40 % i obligasjoner. Etter hvert skal 5 % investeres i eiendom og obligasjonsporteføljen reduseres til 35 %. Ved årsskiftet var rundt 50 prosent av obligasjonsporteføljen investert i statsobligasjoner eller obligasjoner fra statlig relaterte utstedere. Obligasjoner utstedt av selskaper er omfattet av de samme etiske retningslinjene som aksjeinvesteringene.

Til toppen