Historisk arkiv

Historisk arkiv

FRP uten klimapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv

CDM gjør investeringer i fornybar energi i fattige land og framvoksende mer lønnsomt. Alternativet er ofte kull. Dette kan være prosjekter som gir folk tilgang på energi for første gang - og bidrar til at de kommer seg ut av fattigdom, skriver statssekretær Kjetil Lund.

Ketil Solvik-Olsens skriver mye rart i sitt innlegg om klimakvoter i DN 8 desember. Som at salg av klimakvoter ikke har noe med klimapolitikk å gjøre. Jo, det er i kjernen av klimapolitikk. For det betyr at forurenser må betale.

Forholdet mellom EU-kvoter og CDM-kvoter for neste avtaleperiode er ennå ikke avklart. Men jo, Norge vil nok ha behov for å kjøpe kvoter fram mot 2020. Hadde vi ført Frps politikk og redusert klimainnsatsen her hjemme, ville nok behovet vært enda større. I Revidert budsjett vil Regjeringen gi en vurdering av omfang og organisering av statens kvotekjøp fram mot 2020.

Men uavhengig av behov, bør vi kjøpe CDM-kvoter også i neste periode. En FN- rapport som ble lagt fram på klimamøtet i Doha, viser at CDM-systemet har kuttet CO2-utslippene med 1 milliard tonn til nå, og at det vil gi oss nye 2 milliarder tonn i kutt før 2020.

CDM gjør investeringer i fornybar energi i fattige land og framvoksende mer lønnsomt. Alternativet er ofte kull. Dette kan være prosjekter som gir folk tilgang på energi for første gang - og bidrar til at de kommer seg ut av fattigdom.

Systemet virker nokså likt grønne sertifikater i Norge og Sverige, som Solvik-Olsen er for. Men støtte til fornybar energi i India eller Bangladesh er han imot. I tillegg vil Solvik-Olsen rasere innsatsen vår for å stanse den globale avskogingen.

Frps klimapolitikk består i å redusere innsatsen både hjemme og ute. Det skjer samtidig som alvoret i klimaproblemet blir stadig bedre dokumentert. Det er på tide at Høyre, Venstre og Krf forteller hva de skal samarbeide med Frp om i klimapolitikken.