Historisk arkiv

FrPs populistiske budskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i VG

I VG 17. desember tar Ketil Solvik-Olsen til orde for å bruke pensjonsfondet til å investere i veier i Norge. Det høres kanskje fristende ut, men det er en farlig vei å gå, skriver statssekretær Hilde Singsaas.

I VG 17. desember tar Ketil Solvik-Olsen til orde for å bruke pensjonsfondet til å investere i veier i Norge. Det høres kanskje fristende ut, men det er en farlig vei å gå.

Regjeringen har satset kraftig på veier de siste årene. Veiinvesteringene har dermed kommet opp på et høyt nivå sammenliknet med andre land. Men også veiprosjekter må finansieres, på samme måte som investeringer i utdanning, forskning og helse. Å bruke av pensjonsfondet utover statsbudsjettets rammer innebærer bare at en utsetter de prioriteringene som andre partier må foreta.

Å sammenlikne pensjonsfondets investeringer i danske statsobligasjoner med finansieringen av veier i Norge er å sammenligne epler og pærer. Pensjonsfondet investerer i aksjer og obligasjoner over hele verden for å spre risikoen på våre felles sparepenger. Noen investeringer gir høy avkastning, men også høy risiko. Andre gir lav avkastning, med tilsvarende lavere risiko. Det den samlete avkastningen som er det avgjørende. Bare neste år legger vi opp til å bruke 125 milliarder kroner fra fondet til å finansiere veier og andre viktige offentlige tilbud.

Frps nye forslag er i realiteten bare nok et forsøk på å øke bruken av oljepenger – men i ny innpakning. Det vil ha negative konsekvenser for kronekursen og konkurranseevnen vår. Taperne blir konkurranseutsatte bedrifter på fastlandet, noe som vil true arbeidsplasser over hele landet og svekke grunnlaget for fortsatt vekst i norsk økonomi.

Høyre slutter opp om handlingsregelen, men har åpnet for å regjere med Frp. Velgerne fortjener å få vite hva slags økonomisk politikk de kan vente seg med en regjering dominert av Høyre og Frp.