Historisk arkiv

Miljøbom fra Venstre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagens Næringsliv

Veibruksavgiften skal dekke summen av de byrder bilbruk påfører samfunnet, ikke bare lokale utslipp. Stortinget har derfor bestemt at de unntak som fins i dag, skal fases ut. Da er det ikke tiden for nye unntak, skriver statssekretær Kjetil Lund.

Ola Elvestuen (V) argumenterer i DN 9.8 for at syntetisk diesel bør fritas for veibruksavgift. Jeg er uenig. 

Veibruksavgiften skal dekke summen av de byrder bilbruk påfører samfunnet, ikke bare lokale utslipp. Stortinget har derfor bestemt at de unntak som fins i dag, skal fases ut. Da er det ikke tiden for nye unntak.

Videre, dersom syntetisk diesel skulle redusert lokale utslipp av betydning, måtte store deler av trafikken gått over på slikt drivstoff. Det er lite realistisk. Heller ikke framtidsrettet.

Det fører oss til klima. Stortinget har sluttet seg til Regjeringens mål i klimameldingen om at Norge innen midten av århundre skal bli et lavutslippssamfunn. Denne omstillingen vil kreve store samfunnsmessige endringer og nye teknologiske løsninger.

Med det som bakgrunn: Ønsker vi i Norge nå å bruke avgiftssystemet til aktivt å stimulere utbredelsen av en drivstofftype med fossil opprinnelse, som ikke reduserer CO2-utslippene, som produseres gjennom en svært energikrevende og forurensede prosess (riktignok utenfor Norge) utviklet før 2. verdenskrig for å lage drivstoff av kull? Ingen bestrider at syntetisk diesel skal være lovlig. Men ønsker vi aktivt å stimulere det gjennom avgiftsunntak, gitt med miljøbegrunnelse?

Jeg mener nei, for denne omstillingen blir vanskelig nok som det er. Jeg mener at Venstre står for en miljø- og klimapolitikk som ikke er framtidsrettet.  Jeg er glad for at en samlet miljøbevegelse synes å være enig.