Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samme gamle leksa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innlegg i Dagbladet

FrPs Ketil Solvik-Olsen svarer meg 30. april med nye momenter som forkludrer snarere enn forklarer. Spørsmålet er om FrPs nye regel for oljepengebruk vil gi mer penger til gode formål uten at det øker kostnadene for næringslivet eller svekker framtidas velferd. Det ville i så fall være en fantastisk regel. Hvem ville ikke bruke mer penger til gode formål dersom det ikke hadde en høy pris. Dette svarer han ikke på, skriver statssekretær Roger Schjerva.

FrPs Ketil Solvik-Olsen svarer meg 30. april med nye momenter som forkludrer snarere enn forklarer. Spørsmålet er om FrPs nye regel for oljepengebruk vil gi mer penger til gode formål uten at det øker kostnadene for næringslivet eller svekker framtidas velferd. Det ville i så fall være en fantastisk regel. Hvem ville ikke bruke mer penger til gode formål dersom det ikke hadde en høy pris. Dette svarer han ikke på.

Solvik Olsens "handlingsregel" framstår som en gummistrikk. Den er vag og endres stadig. Solvik-Olsen presiserer nå at økte bevilgninger til investeringer bare skal gjøres hvis det er fornuftig ut fra markedsmessige hensyn. Det er et moment som kan begrense FrPs oljepengebruk. Men samtidig slakker han på kravet om at investeringen skal være samfunnsøkonomisk lønnsom. Det vil åpne opp for enda flere investeringer. Hvor mye investeringer FrPs regel egentlig vil gi, er fremdeles uklart.

Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang foran andre bevilgninger i budsjettet. Til mitt eksempel på at driftsbevilgninger kan ha høyere avkastning enn investeringer (skolebøker framfor veiprosjekter med svakt trafikkgrunnlag) svarer han at "verken skolebøker eller asfalt (er) noe man bør prioritere bort". Men, hva er igjen av regelen da?

For bevilgninger utenom investeringer har Solvik-Olsen hevet budet fra "mellom 1,5 og 2,5 prosent av fondets avkastning" til at "forbruket" ikke skal vokse mer enn BNP. Det skal bli interessant å se om det økes igjen når FrPs finansfraksjon er ferdig med å regne på nye løfter om skattelettelser og økt alderstrygd.

Jeg får en mistanke om at det som skiller Solvik-Olsens oljepengebruk fra Carl I. Hagens gamle FrP-linje kun er ord og teknikk. Men der Hagen åpent og ærlig foreslo å la milliardene rulle ut av Statens pensjonsfond, prøver Solvik-Olsen å skjule at han vil det samme med nye, uklare regler som endres hele tiden. Det blir det ikke styring av. Det er den samme gamle leksa fra FrP, hvor de er villig til å ofre arbeidsplasser i dag og behovene i morgen for kortsiktig moro i dag.