Historisk arkiv

Norges holdning i debatten om Sovereign Wealth Funds

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det har vært stor oppmerksomhet internasjonalt rundt statlige pensjonsfond eller såkalte Sovereign Wealth Funds.

Statens pensjonsfond – Utland er ofte gitt positiv omtale, men det har vært uttrykt bekymring for at enkelte av fondene har lite åpenhet om sin virksomhet og kan ha ikke-finansielle målsettinger for sine investeringer.

Les fullversjonen av artikkelen her (engelsk)

Les mer om bakgrunn her (engelsk)