Historisk arkiv

Samleside - Pensjonsreform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget vedtok hovedprinsippene for en pensjonsreform 26. mai 2005, og at obligatorisk tjenestepensjon skulle innføres fra 2006. Reformen forventes ikke å tre i kraft før 2010.

Kort om Pensjonsreformen

Regjeringen Stoltenberg I nedsatte Pensjonskommisjonen 30. mars 2001 med fylkesmann Sigbjørn Johnsen som leder. Kommisjonen ble gitt i oppgave å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem og la frem sin rapport, NOU 2004:1 i januar 2004.

Pensjonskommisjonens forslag ble sendt på offentlig høring. Etter høringen har Regjeringen lagt frem sin stortingsmelding, Pensjonsreform - trygghet for pensjonene. Stortinget vedtok hovedprinsippene for en pensjonsreform 26. mai 2005, og at obligatorisk tjenestepensjon skulle innføres fra 2006. Reformen forventes ikke å tre i kraft før 2010.

Se også innstilling fra finanskomiteen om pensjonsreform, Innst.S.nr.195 (2004-2005).

_________________________

 

Se også egen portal for pensjonsreformen

 

_________________________

 

Obligatorisk tjenestepensjon (07.10.2005)

Obligatorisk tjenestepensjon

_________________________

 

 

Bilde av St.meld. nr. 12 (2004-2005)

Stortingsmeldingen om Pensjonsreform (10.12.2004)

St.meld. nr. 12 (2004-2005) Pensjonsreform - trygghet for pensjonene

Kortversjon av pensjonsmeldingen (pdf)

Pressemeldinger:

Se pressekonferansen på video her

_________________________

 

 

Pensjonskommisjonens rapport (13.01.2004)

NOU 2004:1 Modernisert folketrygd

Pressemelding fra finansministeren og sosialministeren

Pensjonskommisjonen

Pressemeldinger fra Pensjonskommisjonen

Kortversjon av NOU 2004:1

_________________________

 

Foreløpig rapport (04.09.2002)

Finansdepartementets pressemelding

Les den foreløpig rapport her (pdf) (04.09.2002)

Rapporter og prosjektoppdrag som kommisjonen har satt ut – les her

Vedlegg til rapporten kan leses her

Lysark til pressekonferansen her (pdf)

Video fra pressekonferansen her (real player)

Pensjonskommisjonens mandat og sammensetning (oppnevnt 30.03.2001)

_________________________

 

Sist oppdatert: 07.10.2005