Historisk arkiv

Uro i finansmarkedene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Norges Bank overvåker pengemarkedene og likviditeten i det norske marked og kan iverksette likviditetsmessige tiltak for å styrke stabiliteten i det finansielle systemet. Finanstilsynet fører løpende tilsyn med norske finansinstitusjoner og har særlig ansvar for soliditet, styring og kontroll.

Det er stor uro i det internasjonale finansmarkedet. I Norge har Finansdepartementet det overordnede ansvaret for et velfungerende finansmarked.

Norges Bank overvåker pengemarkedene og likviditeten i det norske marked og kan iverksette likviditetsmessige tiltak for å styrke stabiliteten i det finansielle systemet. Finanstilsynet fører løpende tilsyn med norske finansinstitusjoner og har særlig ansvar for soliditet, styring og kontroll. Det er nær kontakt mellom de tre myndighetsorganer.

Mer om Norges Bank og ansvarsdelingen for finansmarkedet finner du her:
http://www.norges-bank.no/ 

Mer om Finanstilsynet virksomhet finner du her:
http://www.finanstilsynet.no/

Se også:
FAQ - Finansuroen.
- Sparepenger i norske banker er godt sikret.


Publisert: 03.10.08  Oppdatert: 08.10.08