Historisk arkiv

Feil i rapport om differensiert arbeidsgiveravgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Møreforsking Molde AS, august 2003

Feil i rapport om differensiert arbeidsgiveravgift

Møreforsking Molde har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet sett nærmere på regionale virkninger ved en omlegging av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Rapporten viser konsekvenser ved full avvikling av ordningen, men også virkninger som tar noe hensyn til de overgangsordninger og tiltak Regjeringen har foreslått. Se korrigert pressemelding fra Møreforskning. Fra pressemeldingen er det lenke til korrigert rapport.