Historisk arkiv

Regjeringens kredittpakke - februar 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet. Dette er viktig for å få i gang gode næringslivsprosjekter, og dermed skape arbeidsplasser.

Regjeringens kredittpakke ble lansert 8. februar 2009. Her er en oversikt over pressemeldinger og andre dokumenter som ble lagt frem i tilknyttelse til kredittpakken. Nederst på siden kan du finne "spørsmål og svar" som gir litt mer informasjon om hvordan kredittpakken er innordnet, og i høyre meny finner du en ordforklaring som beskriver noen sentrale begreper.