Historisk arkiv

Gebyrreduksjoner under Brønnøysundregistrene fra 1.1.2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Oversikt over endringene i gebyrforskriften for Brønnøysundregistrene (av 16.12.2003), gjeldende fra 1. januar 2008.

Gjeldende fra 1. januar 2008:

 

Elektroniske
meldinger

Papirbaserte
meldinger

 

Før 2008

Fra 1.1.2008

Reduksjon

Før 2008

Fra 1.1.2008

Reduksjon

Foretaksregisteret
- høy gebyrsats
- lav gebyrsats
- endringsmelding som ikke utløser kreditorvarsel

Løsøreregisteret
- alle


6000
2500
25001450


5000
2000
20001300


-1000
-500
-500-150


6000
2500
25001450


6000
2500
25001300


0
0
0-150 

Før 2008

Fra 1.1.2008

Avgivelse – elektronisk bestilt
- pantattest bestilt elektronisk
- registerutskrift fra Enhetsreg. bestilt elektronisk
- firmaattest bestilt elektronisk
- årsregnskap bestilt og levert elektronisk
- kopi av dokument


150
100
150
150
350


75
75
75
50
200