Historisk arkiv

Redusert innmeldingsgebyr og årsavgift til Merkeregisteret fra 1. januar 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Innmeldingsgebyret skal dekke kostnaden ved å føre et fartøy inn i Merkeregisteret.

Innmeldingsgebyret skal dekke kostnaden ved å føre et fartøy inn i Merkeregisteret. Fra 2008 endres satsene som følger:

  • Fartøy under 15 meter – reduksjon fra 3 000 til 2 000 kroner   
  • Fartøy 15-29,99 meter – reduksjon fra 6 000 til 4 000 kroner 
  • Fartøy over 30 meter – reduksjon fra 9 500 til 6 000 kroner

Årsavgiften for Merkeregisteret skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av registeret og bruk av registeret til statistikk- og samordningsformål, men skal også gi et insentiv til å slette fra registeret fartøy som ikke lenger brukes til ervervsmessig fiske eller fangst. Fra 2008 ble gebyret omdefinert til en sektoravgift, og den årlige betalingssatsen ble redusert med opptil 63 prosent. Samtidig ble inndelingen i fartøykategorier noe endret.

Årsavgiften er fra 2008 som følger:

Fartøy 0-14,99 meter   1 250 kroner
Fartøy 15-29,99 meter 2 500 kroner
Fartøy over 30 meter  3 500 kroner
      
Årsavgiften (tidligere kalt gebyr) var før dette som følger:
Fartøy 0-9,99 meter 1 500 kroner
Fartøy 10-14,99 meter 2 000 kroner
Fartøy 15-27,99 meter 4 000 kroner
Fartøy over 28 meter 9 500 kroner