Historisk arkiv

Det legges til rette for innføring av distriktskvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen legger til rette for innføring av distriktskvoter i torskefisket for noen fartøygrupper i 2006. Hensikten er å sikre leveranser av råstoff til flest mulige distrikter og anlegg.

Pressemelding

Nr.:113/2005
Dato: 22.12.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40

Det legges til rette for innføring av distriktskvoter

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen legger til rette for innføring av distriktskvoter i torskefisket for noen fartøygrupper i 2006. Hensikten er å sikre leveranser av råstoff til flest mulige distrikter og anlegg.

- Det settes av kvantum for distriktskvote tilsvarende tre prosent av gruppekvotene for fartøy mellom 15-28 meter og for trålerne.

- Detaljer for ordningen utredes nærmere fra januar 2006, seier Helga Pedersen.

Ordninga skal bidra til å sikre leveranser og arbeidsplasser i næringssvake distrikt.