Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i 2005. For 2006 vil det bli ytterligere innstramminger.

Pressemelding

Nr.: 112/2005
Dato: 22.12.05

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Johán H. Williams 22 24 64 40

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2006

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og kystdepartementet innførte derfor etter en lengre prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai 2004. Med enkelte justeringer ble disse tiltakene videreført i 2005. For 2006 vil det bli ytterligere innstramminger.

Fiskeri- og kystdepartementet legger til grunn at årets reguleringer ikke har ført til en tilstrekkelig reduksjon i uttaket av kysttorsk. Havforskningsinstituttet hevder at tiltakene har omfattet for små avgrensede områder og derved en for liten andel av flåten. Beregningene viser at bestanden er ytterligere redusert og Havforskningsinstituttet har derfor anbefalt at reguleringene for 2006 må være kraftigere enn i 2005.

- På bakgrunn av bestandssituasjonen innføres det nå ytterligere innstramminger med hensyn til vern av kysttorsk. Dette er nødvendig for at vi skal ha et reelt vern av bestanden. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en regulering som reduserer uttaket av kysttorsk, men som samtidig gjør det mulig å opprettholde et tradisjonelt fiske og dermed næringsaktiviteten langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Tiltakene

Årets fjordlinjer videreføres for 2006. Det stengte området man har hatt i inneværende år i Gimsøystraumen endres til fjordlinjer. Ved direktefiske etter andre arter enn torsk kan bifangst av torsk maksimalt utgjøre 25%. All fangst av torsk skal avregnes samlekvote eller fartøykvote.

Det innføres forbud mot fiske med snurrevad, uansett fartøystørrelse, innenfor fjordlinjene. Forbudet gjelder for alt fiske, ikke bare torsk.

Henningsværområdet etableres som et særskilt verneområde hvor alt fiske er forbudt hele året.

Fartøy mellom 15 og 21 meter kan som i år fiske etter torsk inn til fjordlinjene.

Fartøy over 21 meter må som hovedregel drive sitt fiske etter torsk utenfor grunnlinjene. I Finnmark og Nord-Troms kan de fiske inn til fjordlinjene i første halvår. Ellers kan de fiske inn til fjordlinjene i områdene fra Troms til nordlige Nordland i perioden 1. januar – 10. april.

Alt trålfiske med stormasket trål må foregå utenfor 6 nautiske mil. En videreføring av unntaket for ferskfisktrålerne om at de i visse områder og perioder kan fiske inn til 4 nautiske mil, vil bli vurdert nærmere.

Grensen på 2000 kg torsk rund vekt som den enkelte ikke-manntallsførte fisker kan omsette videreføres.

Se også:

 Det åpnes for fiske med håndsnøre og fiskestang i Henningsværområdet
(Pressemelding - 15.02.2006)


Reviderte vernetiltak for norsk kysttorsk i 2006
(pressemelding 06.01.06)

Vedlegg:

Grafisk framstilling - kart med inntegnede fjordlinjer - last ned:

ppt-format

pdf-format

Kysttorskregulering – områdebegrensninger

excel-format

pdf-format

Til toppen