Historisk arkiv

Overlevering av utredning om strukturvirkemidler i fiskeflåten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Lørdag 19. august kl. 16.00 overleverer Strukturutvalget sin utredning til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Utvalget ble oppnevnt i januar 2006. Overleveringen finner sted på Husøy i Senja, og skjer i forbindelse med det tradisjonsrike arrangementet Husøydagan.

Pressemelding

Nr.: 71/2006
Dato: 09.08.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, mob.: 90 02 44 46

Overlevering av utredning om strukturvirkemidler i fiskeflåten

Lørdag 19. august kl. 16.00 overleverer Strukturutvalget sin utredning til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Utvalget ble oppnevnt i januar 2006. Overleveringen finner sted på Husøy i Senja, og skjer i forbindelse med det tradisjonsrike arrangementet Husøydagan.

- Husøydagan har utviklet seg til en viktig fiskeripolitisk arena, og dette er en velegnet anledning for overleveringen av Strukturutvalgets utredning, sier fiskeri- og kystministeren.

Utvalgets mandat var å evaluere strukturtiltakene for fiskeflåten og fremme forslag til hvordan den fremtidige strukturpolitikken bør utformes. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er Soria Moria-erklæringens konkrete målsettinger om at strukturpolitikken må bidra til å sikre fiskeressursene som felles eiendom, sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom.

Utvalgets leder, Trygve Myrvang, vil i forbindelse med overleveringen presentere hovedkonklusjonene fra utvalgets utredning.