Historisk arkiv

Påbudte seilingsleder på strekningen Vardø-Røst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Norge har sendt søknad til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om etablering av påbudte seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst.- Søknaden om etablering av påbudte seilingsleder til IMO er en milepæl i det norske sjøsikkerhets- og oljevernarbeidet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Etablering av påbudte seilingsleder er et viktig virkemiddel i det helhetlige forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet, og vi håper å få IMOs tilslutning til dette.

Pressemelding

Nr.: 31/2006
Dato: 18.04.2006
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig 915 44 235

Påbudte seilingsleder på strekningen Vardø-Røst

Norge har sendt søknad til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om etablering av påbudte seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst.

- Søknaden om etablering av påbudte seilingsleder til IMO er en milepæl i det norske sjøsikkerhets- og oljevernarbeidet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Etablering av påbudte seilingsleder er et viktig virkemiddel i det helhetlige forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet, og vi håper å få IMOs tilslutning til dette.

Påbudte seilingsleder og trafikkseparasjon på strekningen Vardø – Røst blir innført for å møte utfordringen fra den økende oljetransporten langs kysten i Nord-Norge. Forslaget om innføring av påbudte seilingsleder innebærer at alle tankere, og godsfartøyer over 5000 brutto tonn, i internasjonal fart vil flyttes lenger ut fra kysten, til omkring 30 nautiske mil. Seilingsleden vil ligge innenfor dekning av Kystverkets AIS-kjede, noe som medfører at trafikken kan følges fra trafikksentralen i Vardø. Innføring av påbudte seilingsleder gir sikrere sjøtransport, og samtidig får man bedre tid til å nå fram med assistanse dersom et fartøy skulle komme i drift.

  • Søknad til IMO om etablering av påbudte seilingsleder i Nord-Norge.
    ( PDF-fil)

  • Vedlegg til søknad om etablering av påbudte seilingsleder i Nord-Norge.
    ( PDF-format)