Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen fremmer forslag om lovendringer for havnestatskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen foreslår i statsråd i dag lovendringer som skal gi norske myndigheter flere verktøy mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Utenlandske fartøy som tar del i slikt fiske skal kunne nektes bruk av norske havner eller norske støttetjenester.

Pressemelding

Nr.: 57/2006
Dato: 30.06.06
Kontakt: Seniorrådgiver Jan Pieter Groenhof, tlf. 22 24 64 44

Regjeringen fremmer forslag om lovendringer for havnestatskontroll

Regjeringen foreslår i statsråd i dag lovendringer som skal gi norske myndigheter flere verktøy mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Utenlandske fartøy som tar del i slikt fiske skal kunne nektes bruk av norske havner eller norske støttetjenester. - Dette er en viktig sak. Norge skal bidra til å jage fartøy som tar del i illegalt fiske fra havn til havn, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Dette er et ledd i oppfølging av regjeringens intensjoner i Soria Moria-erklæringen, der det legges til grunn at regjeringen skal gjøre en aktiv innsats for å hindre overfiske og uregulert fiske. Lovforslaget følger opp internasjonale anbefalinger om tiltak i havn. Særlig skal forslaget bidra til å hindre utenlandske fiskefartøy å kombinere lovlig virksomhet i norske områder med illegalt fiske i internasjonalt farvann.

Samtidig er det klart at Norge ikke kan vinne kampen mot grenseoverskridende illegalt fiske alene. Statsråd Helga Pedersen viser til at Norge benytter enhver korsvei for å være pådriver for at andre stater skal ta i bruk slike tiltak, og at Norge nylig har fått gjennomslag i FN for at statene skal forhandle frem en bindende avtale om havnestatskontroll.

Les mer i Ot.prp.nr. 98 (2005-2006)

Til toppen