Historisk arkiv

Strukturmelding før påske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om strukturordningene for fiskeflåten før påske. Her vil vi invitere Stortinget til å fullføre den omfattende fiskeripolitiske debatten som har pågått de siste årene om de prinsipielle spørsmålene i strukturpolitikken, sier konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen.

Pressemelding

Nr.: 109/2006
Dato: 04.12.06
Kontakt: Avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, tlf. 22 24 64 42

Strukturmelding før påske

- Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om strukturordningene for fiskeflåten før påske. Her vil vi invitere Stortinget til å fullføre den omfattende fiskeripolitiske debatten som har pågått de siste årene om de prinsipielle spørsmålene i strukturpolitikken, sier konstituert fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen.

- Regjeringen ønsker med denne meldingen å legge grunnlaget for en fremtidig politikk som sikrer næringen stabile, gode rammevilkår og som samtidig har bred politisk oppslutning sier Andersen. Strukturutvalget leverte et godt grunnlag i sin utredning, og det har kommet mange og gode høringsuttalelser. Dette gir et solid grunnlag for de konklusjoner som nå skal trekkes, fortsetter Andersen.

Dette innebærer at ”strukturpausen” videreføres inntil Stortinget har behandlet saken og nytt regelverk er på plass. Driftsordningen for kystfiskeflåten vil derfor også bli videreført i 2007, og det vil bli gjort nødvendige tilpasninger i ordningen for å sikre at den kan brukes også av aktive fiskere som har nyttet den i perioden 2004-06. For havfiskeflåten vil de samme tillempinger som ble gjort i reguleringene for 2006, bli videreført i 2007.

- Med dette unngår vi at enkeltpersoner kommer i en vanskelig situasjon på grunn av strukturpausen. Regjeringen ønsker å sikre at enkeltpersoner i minst mulig grad blir skadelidende, mens vi utformer den fremtidige strukturpolitikken, sier konstituert fiskeri- og kystminister.