Historisk arkiv

Styrking av sjøsikkerheten på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

En rekke tiltak er allerede iverksatt og under etablering for å styrke sjøsikkerheten langs kysten utenfor fastlands-Norge. En viktig del av regjeringens nordområdestrategi er styrket sjøsikkerhet i farvannene rundt Svalbard. Regjeringen tar dermed et helhetlig grep for å fremme sjøsikkerheten i nordområdene ikke bare langs fastlands-Norge, men også ved Svalbard.

Pressemelding

Nr.: 104/2006
Dato: 01.12.2006
Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig tlf. 91 54 42 35
Seniorrådgiver Anne Katrine Flornes tlf. 91 76 65 84

Styrking av sjøsikkerheten på Svalbard

En rekke tiltak er allerede iverksatt og under etablering for å styrke sjøsikkerheten langs kysten utenfor fastlands-Norge. En viktig del av regjeringens nordområdestrategi er styrket sjøsikkerhet i farvannene rundt Svalbard. Regjeringen tar dermed et helhetlig grep for å fremme sjøsikkerheten i nordområdene ikke bare langs fastlands-Norge, men også ved Svalbard.

Skipstrafikken rundt Svalbard byr på spesielle utfordringer både i forhold til miljø, sikkerhet og økende cruisetrafikk. Regjeringen ønsker derfor å etablere et godt juridisk rammeverk og ordninger som bidrar til økt sjøsikkerhet i farvannene rundt Svalbard.

I tråd med nordområdestrategien har regjeringen besluttet å etablere en pliktig kjentmannstjeneste på Svalbard. I dag benyttes kjentmenn på frivillig basis uten at det er stilt formelle krav til slike personer. Ordningen skal nå gjøres pliktig slik at en sikrer nødvendig kompetanse i navigasjonsmessige vanskelige farvann.

Regjeringen vil innføre havne- og farvannsloven med stedlig tilpasning på Svalbard. På fastlandet er det Fiskeri- og kystdepartementet med Kystverket som utøvende etat som har ansvaret for maritim infrastruktur og tjenester. Det er viktig at det kan tas et helhetlig grep om bl.a. farvannsreguleringer, fyr og merker i farvannene rundt Svalbard. Havne- og farvannsloven vil også kunne hjemle eventuelle seilingsforbud/restriksjoner i områder som er så vanskelig tilgjengelig at seiling frarådes.