Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Treparts kyststatsavtale om makrell for 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en treparts kyststatsavtale om makrell for 2007. I avtalen er det fastsatt en totalkvote for makrell i Nordøstatlanteren på 500.000 tonn i 2007.

Pressemelding

Nr.: 91/2006
Dato: 25.10.2006
Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier mob. 480 02 492

Treparts kyststatsavtale om makrell for 2007

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått en treparts kyststatsavtale om makrell for 2007. I avtalen er det fastsatt en totalkvote for makrell i Nordøstatlanteren på 500.000 tonn i 2007.

Dette er i samsvar med forvaltningsplanen som partene vedtok første gang høsten 1999. Totalkvoten er fastsatt i henhold til forvaltningsplanens øvre område. Kvoten betyr en økning på 58.000 tonn i forhold til i år og viser at partene legger vekt på de fremskritt som er gjort på kontrollsiden i makrellfiskeriet. Kvoten betyr likevel et biologisk forsvarlig uttak innenfor rammene av forvaltningsplanen.

Partene er også enig om å fortsette og ytterligere styrke kontrollsamarbeidet. Dette betyr at man på bakgrunn av de gode erfaringene med arbeidsgruppen for kontroll med pelagisk fiske, skal videreføre dette arbeidet også i 2007.

- Jeg er tilfreds med at partene er enige om en totalkvote for makrell som ivaretar hensynet til en forsvarlig forvaltning, samtidig som vi kan signalisere til næringen at tidligere forsiktighet og sterkt fokus på kontroll gir uttelling, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Innenfor kvantumet på 500.000 tonn vil det bli fastsatt en regulering av fisket av makrell i internasjonalt farvann. Dette vil bli drøftet på årsmøtet i Den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) i uke 46.

Partene er også enige om å styrke samarbeidet om forskning på makrellbestanden.

Til toppen