Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Gebyrene til Merkeregisteret reduseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har gjennomgått gebyrene knyttet til Merkeregisteret for å sikre at det er samsvar mellom det som kreves inn og det gebyrene skal dekke. Som en følge av gjennomgangen reduseres satsene for både innmeldingsgebyr og årsgebyr til Merkeregisteret fra 1. januar 2008.

Fiskeri- og kystdepartementet har gjennomgått gebyrene knyttet til Merkeregisteret for å sikre at det er samsvar mellom det som kreves inn og det gebyrene skal dekke. Som en følge av gjennomgangen reduseres satsene for både innmeldingsgebyr og årsgebyr til Merkeregisteret fra 1. januar 2008.

Innmeldingsgebyret skal dekke kostnaden knyttet til innføring av et fartøy i Merkeregisteret. Fra 2008 gjelder følgende satser:

  • Fartøy under 15 meter - 2 000 kroner  
  • Fartøy 15-28 meter - 4 000 kroner   
  • Fartøy over 28 meter - 6 000 kroner  

Årsgebyr for Merkeregisteret ble innført i 2004. I tillegg til å dekke kostnader knyttet til drift og vedlikehold av registeret og bruk av registeret til statistikk- og samordnings-formål, skal gebyret gi et insentiv til å få slettet fartøy som ikke lenger brukes til ervervsmessig fiske eller fangst. Fra 2008 gjelder følgende satser:

  • Fartøy 0-14,99 meter - 1 250 kroner
  • Fartøy 15-27,99 meter - 2 500 kroner
  • Fartøy over 28 meter - 3 500 kroner

Kontakt:
Pressevakttelefon 22 24 66 99
Kommunikasjonssjef Anne- Berit Herstad mob. 970 81 522
Ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen mob. 480 64 549

Til toppen