Forsiden

Historisk arkiv

Kvoteavtalen mellom Norge og Grønland for 2008 er videreført med enkelte justeringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge og Grønland ble tirsdag 4. desember enige om en kvoteavtale for 2008.

Norge og Grønland ble tirsdag 4. desember enige om en kvoteavtale for 2008.

I tråd med nivået på TAC på torsk nord for 62˚ N har Grønland fått økt sine kvoter på torsk i Barentshavet med 5 tonn i 2008. Grønlands torskekvote i Barentshavet utgjør etter dette 1.625 tonn. Hysekvoten på 300 tonn økes til 360 tonn mens seikvoten blir på 800 tonn. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen videreføres på 925 tonn.

Norge sin blåkveitekvote på 425 tonn ved Øst-Grønland og kvoten på 650 tonn på Vest-Grønland er videreført i 2008. Torskekvoten er øket fra 625 tonn til 750 tonn. Norge har fått øket sin kvote på uer som fiskes med pelagisk trål ved Øst-Grønland fra 442 tonn til 600 tonn, og kveitekvoten ved Øst-Grønland er redusert fra 324 tonn til 250 tonn. Uerkvoten som fiskes med bunntrål/line på Øst-Grønland er på 100 tonn. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter.

Fleksibiliteten fra 2007 på uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland er videreført slik at det også i 2008 er gitt mulighet til å fiske denne i NEAFC’s reguleringsområde.

Kontaktperson: Underdirektør Ann Kristin Westberg 91 69 53 72