Historisk arkiv

Regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sona i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sona i 2008.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sona i 2008.

Norske fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar kan drive eit direktefiske etter sjøtunge i EU-sona i statistikkområde IV innafor ein totalkvote på 90 tonn.

Fartøy som fiskar med trål kan ha sjøtunge som bifangst innanfor kvoten på 90 tonn.