Historisk arkiv

Godt samarbeid mellom norske og russiske fiskerimyndigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Møtet bekrefter at russiske og norske fiskerimyndigheter fortsatt samarbeider godt. Vi har drøftet den positive utviklingen i det ulovlige fisket i Barentshavet, norsk-russisk forskningssamarbeid og samarbeid i internasjonale fora som NEAFC og FAO, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen etter politiske samtaler med lederen i den statlige russiske fiskerikomiteen, Andrej Krajnij i Oslo i dag.

- Møtet bekrefter at russiske og norske fiskerimyndigheter fortsatt samarbeider godt. Vi har drøftet den positive utviklingen i det ulovlige fisket i Barentshavet, norsk-russisk forskningssamarbeid og samarbeid i internasjonale fora som NEAFC og FAO, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen etter politiske samtaler med lederen i den statlige russiske fiskerikomiteen, Andrej Krajnij i Oslo i dag.  

Arbeidet med ulovlig, urapporterte og uregulert fiske i Barentshavet var et sentralt tema på møtet mellom Krajnij og fiskeri- og kystminister Pedersen. 

- Et meget grundig analysearbeid i Fiskeridirektoratet viser at overfisket av torsk i Barentshavet er halvert fra 2006 til 2007. Dette vil komme både norske og russiske fiskere til gode. Til tross for stor framgang i arbeidet mot det ulovlige fisket, bekrefter både norske og russiske myndigheter på møtet i dag, at samarbeidet mot svartfiske vil fortsette med uforminsket styrke, slår fiskeri- og kystministeren fast.  

- Jeg vil gi min anerkjennelse til alle som har bidratt i arbeidet med å bekjempe svartfisket. Ikke minst vil jeg gi honnør til den russiske fiskeriforvaltningen og til den norske og russiske kystvakten som har gjort en utmerket innsats for å møte en svært komplisert og omfattende problemstilling. Norge og Russland har lange tradisjoner for godt samarbeid på fiskerisiden. Etter vårt møte i dag, er jeg overbevist om at dette samarbeidet vil fortsette i samme gode spor, avslutter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. 

Det norsk russiske fiskerisamarbeidet
Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet ble formalisert for 33 år siden, gjennom avtaler om samarbeid innen fiskerinæringen og om gjensidig fiskerisamarbeid. De to avtalene er gjensidige og balanserte avtaler om regulering av felles fiskebestander og bytte av kvoter på nasjonale bestander.  

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen har i 33 år fastsatt totalkvoter for og fordelt kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Kommisjonen avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale Råd for Havforskning (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert.  

Bildet kan lastes ned høyoppløselig

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og lederen i den statlige russiske fiskerikomiteen, Andrej Krajnij