Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Overfisket av torsk i Barentshavet halvert fra 2006 til 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Fiskeridirektoratets rapport om overfisket i Barentshavet for 2007 er gledelig lesing. Overfisket av torsk er halvert fra 2006 til 2007 fra 80 000 tonn til anslått ca 40 000 tonn. Samtidig ser vi at reduksjonen i overfisket fra 2005 til 2007 utgjør over 60 000 tonn torsk til en årlig førstehåndsverdi på over én milliard kroner, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Fiskeridirektoratets rapport om overfisket i Barentshavet for 2007 er gledelig lesing. Overfisket av torsk er halvert fra 2006 til 2007 fra 80 000 tonn til anslått ca 40 000 tonn. Samtidig ser vi at reduksjonen i overfisket fra 2005 til 2007 utgjør over 60 000 tonn torsk til en årlig førstehåndsverdi på over én milliard kroner, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.   

Fiskeri- og kystministeren advarer likevel mot å tro at kampen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske i Barentshavet er vunnet en gang for alle. – Vi har vunnet det første slaget, men aktørene som driver et storstilt urapportert fiske, kan nå forsøke å omgå det nye regelverket eller fortsette sin kriminelle aktivitet i nye fiskerier i andre verdensdeler. Vi kommer til å arbeide aktivt internasjonalt for å hindre dette. I tillegg har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre mot overfisket i Barentshavet. Overfisket torsk på 40 000 tonn er fortsatt for mye, og det samme gjelder 21 000 tonn overfisket hyse, avslutter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.  

De fremlagte tallene er Fiskeridirektoratets anslag på overfiske i 2007, og baserer seg på analyser og bruk av tilgjengelig informasjon. Det er likevel knyttet en viss usikkerhet til tallene. Rapporten er nylig overlevert russiske myndigheter for eventuelle kommentarer og en felles gjennomgang av materialet.  

Fiskeri- og kystministeren framhever at russiske myndigheter har gjort en betydelig innsats for å redusere overfisket gjennom skjerpet lovgivning, økt kontroll og økning i antall sanksjoner.  – Jeg vil takke russiske myndigheter for deres innsats. I tillegg vil jeg takke fiskerinæringene på begge sider av grensen, og ikke minst alle norske myndigheter og organisasjoner som har jobbet hardt for å få redusert overfisket. Det er også grunn til å rette en takk til EU og de øvrige medlemmene i den Nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) for gjennomføringen av den nye havnestatskontrollen i Europa, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

 

Se Fiskeridirektoratets sider:

 

Til toppen