Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utkastforbud og fri fangst av kongekrabbe i nye områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontakt: seniorrådgiver Bernt Bertelsen, 22 24 64 93

I tråd med St.meld. nr. 40 (2006-2007) om forvaltning av kongekrabbe har Fiskeri- og kystdepartementet i dag utvidet området for fri fangst av kongekrabbe. I tillegg til i området vest for 26°Ø er det nå innført utkastforbud og åpnet for fri fangst av kongekrabbe nord for en fastsatt grense øst for 26°Ø og i indre del av Porsangerfjorden. Det er imidlertid ikke tillatt å drive fangst av kongekrabbe i Gråsonen.

Målsettingen med dette er å i størst mulig grad begrense videre spredning av kongekrabbe i norske havområder.

Nye bestemmelser tatt inn i forskriften

Det er av kontrollhensyn tatt inn nye bestemmelser i forskriften. Fartøy som driver fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område vil ikke samtidig kunne drive fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. For fartøy med adgang til fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område er det stilt krav om aktiv- og passivmelding ved deltakelse i fangsten utenfor det kvoteregulerte området. Fartøy over 21 meter skal være underlagt sporing fra Fiskeridirektoratet.

Det vil være tillatt å føre fangst av kongekrabbe inn i det kvoteregulerte området i forbindelse med levering når slik fangst er innmeldt på forhånd. Det vil imidlertid ikke være tillatt å mellomlagre kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området i samleteiner som plasseres innenfor det kvoteregulerte området.

Det innføres et generelt forbud mot å drive ombordproduksjon av kongekrabbe.

Nytt forenklet rapporteringsskjema

Det er utarbeidet et nytt (forenklet) rapporteringsskjema som skal oppbevares ombord, forevises ved kontroll og sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst.

Forskrift om endring av forskrift om fangst av kongekrabbe vest for 26°Ø

Se Fiskeridirektoratets sider:

Til toppen