Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

19 millioner til føringstilskudd og markedstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ny bevilgning på 19 millioner kroner for å bidra til å dempe virkningene av finanskrisen for fiskeri- og havbruksnæringa. Vi foreslår økte midler til ekstraordinære markedstiltak for norsk sjømat, og til føringstilskudd for transport av fisk til aktuelle mottak, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Den globale finanskrisen har medført en utfordrende markedsituasjon for torsk. Lavere priser, vanskeligheter med å få solgt, krav om økte kredittider og økt lager i Norge har samlet sett medført at en rekke fiskemottak har problemer med å kunne kjøpe fisk. Samtidig er situasjonen slik at noen mottak fortsatt har muligheter til å kunne kjøpe fisk, men de ligger ikke nødvendigvis lokalisert der fisken er tilgjengelig. - Økt føringstilskudd vil bidra til en bedre fungerende mottakssituasjon for fiskerne, særlig for den mindre mobile kystflåten, sier Helga Pedersen.

- Regjeringa ønsker også å bidra til en ytterligere innsats for å avhjelpe eksportsituasjonen gjennom økt bevilgning til ekstraordinære generiske markedstiltak for torsk i regi av Eksportutvalget for fisk. Det forutsettes at midlene inngår som del av et spleiselag med næringa, sier fiskeri- og kystministeren.

Til toppen