Historisk arkiv

Kvote på hval for 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontakt: Ole David Stenseth 924 97 825

Vågehvalkvoten for 2010 er satt til 1286 dyr. Dette er en noe høyere kvote enn det den har vært de siste årene. Årsaken er at ikke hele kvoten ble brukt i inneværende år, med en fangst på kun 484 hval. Dermed var det rom for en forholdsvis stor overføring av ’ubrukt’ kvote til neste år.

Vågehvalkvoten for 2010 er satt til 1286 dyr. Dette er en noe høyere kvote enn det den har vært de siste årene. Årsaken er at ikke hele kvoten ble brukt i inneværende år, med en fangst på kun 484 hval. Dermed var det rom for en forholdsvis stor overføring av ’ubrukt’ kvote til neste år. 

Med en grunnkvote på 885 hval gir dette til sammen en maksimal kvote på 1016 hval i de østlige småområdene og 270 hval ved Jan Mayen, til sammen 1286 vågehval. Kvoten er i tråd med retningslinjer fra IWCs vitenskapskomité.  

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen presenterte kvotetallene på årsmøtet i Norges Småkvalfangarlag i Svolvær, og fremholdt at Norge står på rettslig og vitenskaplig trygg grunn i vår kvotefastsettelse.