Forsiden

Historisk arkiv

Makrellfisket i EU-farvann for norske fartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

EU stengte torsdag kveld makrellfisket i EU-farvann for norske fartøy. Over 30 fartøy måtte på meget kort varsel avbryte fisket. - Generelt har vi de siste årene hatt et godt og nært samarbeid med EU i fiskerispørsmål, og EUs beslutning kom derfor uventet. Utestengningen er et klart brudd på den bilaterale avtalen mellom Norge og EU, og jeg er overrasket og skuffet over EUs opptreden i denne saken, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Norges ambassadør til EU, Oda H. Sletnes, hadde fredag ettermiddag et møte med blant andre generaldirektør Fokion Fotiadis i EU-kommisjonen, og overbrakte en formell norsk protest. Dialogen med EU-kommisjonen vil fortsette i neste uke.

- Fiskeriavtalene er et resultat av forhandlinger hvor begge parter må gi og ta. Det er derfor ikke akseptabelt at EU treffer tiltak i strid med avtalen som ensidig svekker Norges nytte av denne fiskeriavtalen. Vi vurderer derfor ytterligere norske reaksjoner overfor EU, sier Vidar Ulriksen.

Kontakt: pressevakt tlf. 22 24 66 99