Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Marin forskning for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- De marine næringene i Norge er verdensledende innenfor flere kunnskapsområder. Den veksten og utviklinga vi har opplevd ville ikke vært mulig uten forskning. Gjennom den nye forskningsmeldinga videreføres prioriteringen av marin forskning i den nasjonale forskningspolitikken, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- De marine næringene i Norge er verdensledende innenfor flere kunnskapsområder. Den veksten og utviklinga vi har opplevd ville ikke vært mulig uten forskning. Gjennom den nye forskningsmeldinga videreføres prioriteringen av marin forskning i den nasjonale forskningspolitikken, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. 
 
Norge er i europeisk og global målestokk en betydelig hav- og sjømatnasjon.  Vår velstand er i stor grad bygget på varer og tjenester fra havet. Norge er den 13. største nasjonen i verden, hvis vi tar med våre havområder og Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Ifølge Eksportutvalget for fisk eksporterer vi i gjennomsnitt 27 millioner måltider med sjømat hver dag. Norsk sjømat er med på å bygge opp Norges omdømme internasjonalt. 

- Forskningsmeldinga legger grunnlaget for at vi kan sikre kunnskapsgrunnlaget som muliggjør at havet og ressursene i havet også i fremtiden vil bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. 

Norge rår over et av verdens mest fruktbare havområder, og vi har gode forutsetninger for å drive miljøvennlig havbruk. Fiskeri- og havbruksnæringa produserer sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. Regjeringa ønsker derfor at næringa skal utvikle seg videre. Forutsetningen er at en langsiktig utvikling og vekst skjer innenfor miljømessig og økonomiske bærekraftige rammer.  For å få til dette kreves det et kunnskapsløft (investeringer i kunnskap) i næring og forvaltning. Klimaendringene forsterker behovet for økt kunnskap for å kunne høste av våre havområder også i fremtiden.

- Vi vil fremover adressere forskningspolitiske utfordringer og tiltak for å bidra til å styrke Norge som forvalter av store havområder og marine ressurser, sier fiskeri- og kystminister Pedersen

Marin forskning utgjør 6 % av samlet forskning i Norge i dag. Fiskeri- og kystdepartementet er et betydelig forskningsdepartement. Nesten 40 % av Fiskeri- og kystdepartementets budsjett går til forskning. Dette reflekterer vektleggingen av kunnskap, utvikling og i forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringa.

Til toppen