Historisk arkiv

Historisk arkiv

Enighet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon om kvotene for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes denne uka i Svolvær til sin 39. sesjon. Kommisjonen arbeider blant annet med å sikre en rasjonell og bærekraftig forvalting av torsk, hyse, lodde og blåkveite som Norge og Russland forvalter i felleskap i Barentshavet.

Som et resultat av arbeidet under første dag av den 39. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, er partene blitt enige om:

  • Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2011 settes til 703 000 tonn i samsvar med forvaltningsregelen og anbefalingen fra ICES, en økning på 16% sammenlignet med 2010.
  • Totalkvoten for nordøst-arktisk hyse i 2011 settes til 303 000 tonn i samsvar med forvaltningsregelen og anbefalingen fra ICES, en økning på 25% sammenlignet med 2010.
  • Totalkvoten for lodde i 2011 settes til 380 000 tonn i samsvar med forvaltningsregelen og anbefalingen fra ICES, en økning på 5,5% sammenlignet med 2010.
  • Totalkvoten for blåkveite i 2011 settes til 15 000 tonn, i tråd med avtale inngått på den 38. sesjon, og partene vil i løpet av dette kommisjonsmøtet arbeide videre med de tekniske reguleringstiltakene for fisket etter blåkveite i 2011.

- Det er svært gledelig at Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon på rekordtid har kommet frem til enighet om kvotenivået for 2011. Vi følger de langsiktige forvaltningsstrategiene som vi tidligere har blitt enige om i kommisjonen, og som er grunnlaget for rådgivningen fra Det internasjonale havforskningsrådet. Disse strategiene har vært viktige for at kvotenivået til neste år er historisk høyt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en kommentar.


Kontakt: Pressevakttelefonen 22 24 66 99