Historisk arkiv

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbud mot bruk av CO2 som bedøvelse før slakting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Det har lenge vært et mål å fase ut CO2 som bedøvelsesmiddel på lakseslakteriene for å bedre fiskevelferden. Teknologiutviklinga har nå kommet så langt at vi har bedre alternativer. Forbudet mot CO2 bedøvelse vil derfor tre i kraft 1. juli 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fisk må bedøves før den slaktes, og det er enighet om at bedøvelsen skal skje på en mest mulig skånsom måte. Fram til i dag har CO2 vært mest brukt, men dette har store velferdsmessige ulemper. Slag mot hodet eller elektrisk strøm gir bedre velferd for fisken.

Forbudet mot CO2 bedøvelse ble tatt inn i regelverket i april 2006 for å signalisere en intensjon, og for å gi utstyrnæringa tid til å utvikle det nødvendige utstyret. Det har tatt tid å utvikle det maskinelle utstyret som gir slaget eller strømmen, slik at utførelsen av bedøvelsen blir tilfredsstillende gjennomført. Mattilsynet har tilrådd at forbudet kan tre i kraft fra 1.7.2012 – basert på råd fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og status for teknologiutviklinga. Slakteriene som ennå ikke har installert nytt utstyr, får nå 17 måneder til å få det på plass.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Yngve Torgersen,  901 43 951