Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt bevilgning til MAREANO-programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringa foreslår å øke bevilgninga til MAREANO-programmet med 36 millioner kroner i 2012 for å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland.

–Jeg er svært glad for at MAREANO i 2012 skal fortsette å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Kunnskapen som MAREANO genererer blir spesielt viktig for at regjeringa skal stå på trygg grunn i fremtidige vurderinger av petroleumsvirksomhet i dette området, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Den norsk-russiske avtalen om maritim avgrensningslinje i Barentshavet og Polhavet gir nye muligheter for næringsaktivitet i det som tidligere var et omstridt havområde.
MAREANO-kartlegging av dette området ble startet opp i 2011 gjennom en bevilgning på 30 millioner kroner i revidert budsjett. Midlene for 2011 brukes i sin helhet  på flatedekkende dybdemålinger i sørlig del av delelinjeområdet.

Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til MAREANO med 36 millioner i forhold til saldert budsjett 2011 for å fortsette kartleggingen i delelinjeområdet. Kartlegging i de øvrige områdene videreføres etter omforente faglige kriterierer. Totalbudsjettet for MAREANO i 2012 blir 88,4 millioner kroner, fordelt på budsjettene til Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet.

MAREANO er et tverrfaglig program for systematisk kartlegging av havbunnen i norske havområder, og genererer viktig kunnskap om topografi og bunntyper, artsmangfold og sårbare naturtyper, miljøgiftinnhold i sedimenter og effekter av fiskeri på havbunnen. Dette gir forvaltninga grunnleggende data til nytte i vurdering av arealbruk, miljøverdier og tilrettelegging for næringsaktiviteter i havområdene. MAREANO har siden oppstart i 2005 og til og med 2010 kartlagt 67 600 km2 av Barentshavet og kantområdene mot Norskehavet

Les – og se – mer om hva MAREANO har funnet på www.mareano.no

Kontakt:
Pressevakt 22 24 66 99

Flere pressemeldinger om Statsbudsjettet 2012

Hoveddokument

Proposisjon nr. 1 S (2011 - 2012) Fiskeri- og kystdepartementet 
Til toppen