Historisk arkiv

Diskuterte utkast av fisk med Europaparlamentet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har i dag hatt møte i fiskerikomiteen i Europaparlamentet og politiske samtaler med EUs fiskerikommissær Maria Damanaki.

Berg-Hansen er denne uken i Brussel for å drøfte viktige felles utfordringer for Norge og EU på fiskeri- og sjømatområdet. Fiskeri- og kystministeren har også besøkt norske utstillere på den europeiske sjømatmessen (European Seafood Exposition) og skal ha samtaler med den skotske fiskeriministeren Richard Lockhead.

-Norge er en stor sjømatnasjon og EU er vårt viktigste marked for sjømat. Hele 20 % av EUs import av sjømat kommer fra Norge. I Barentshavet har vi nå verdens største torskebestand, som resultat av en ansvarlig forvaltning bygget på føre var-prinsippet. Dette ser også andre land, og i Brussel opplever vi stor interesse for norske forvaltningsløsninger, sier Berg-Hansen, som brukte mye tid på dette temaet i parlamentet.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innledet til debatt for Fiskerikomiteen i Europaparlamentet 24. april 2012.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innledet til debatt for Fiskerikomiteen i Europaparlamentet. (Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen)

Norge og EU har sammen en betydelig stemme innenfor fiskeriforvaltning globalt. Under begge møtene ble saker som reformen av EUs felles fiskeripolitikk, handel med sjømat og fiskeriforvaltning drøftet.

- EU er nå midt i prosessen med å reformere sin felles fiskeripolitikk. Jeg har gitt uttrykk for min fulle støtte til EUs fiskerikommisær Damanaki og hennes forslag om innføre forbud mot utkast av fisk, slik som vi har i Norge. Dette er en viktig sak og jeg setter stor pris på den nære dialogen med kommissær Damanaki og fiskerikomiteen i Europaparlamentet, sier Berg-Hansen.