Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Foreslår å styrke havbrukstilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen foreslår å øke Fiskeridirektoratets bevilgning med 10 millioner kroner for å styrke havbrukstilsynet. Det betyr at miljøperspektivet i havbruksnæringa styrkes.

Regjeringen foreslår å øke Fiskeridirektoratets bevilgning med 10 millioner kroner for å styrke havbrukstilsynet. Det betyr at miljøperspektivet i havbruksnæringa styrkes.

Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet skal styrkes, særlig på områdene biomassekontroll og rømming. Bevilgningen skal brukes til å bedre kontrollen med biomasse i anleggene for å sikre at begrensningene som er gitt i tillatelsene knyttet til produksjon og miljø ikke overskrides. En viktig del av styrkingen er også å videreutvikle elektroniske system for datainnsamling.

–Miljømessig bærekraft er en forutsetning for langsiktig vekst i havbruksnæringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeridirektoratet skal også styrke innsatsen når det gjelder tilsyn med anlegg for å forebygge rømming. Dette gjelder både anleggstekniske og driftstekniske risikofaktorer.

Satsingen følger opp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av havbruksforvaltningen.

Til toppen