Historisk arkiv

Presseinvitasjon - Overlevering av KS1 for U-864

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Metier AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndteringen av vraket av ubåten U-864. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar deres rapport 25. januar klokken 10.30.

Metier AS og Møreforsking Molde AS har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndteringen av vraket av ubåten U-864.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar deres rapport 25. januar klokken 10.30. Rapporten presenteres for statsråden i Auditoriet i R5, Akersgata 59, og media er velkomne til å overvære presentasjonen. 

Presentasjonen vil også overføres i nett-tv og kan sees her.

Kontakt: Pressevakt 22 24 66 99