Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye steg for harmonisering av regler for fiskeriene i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Den 41. sesjonen i norsk-russisk fiskerikommisjon ble avsluttet i Moskva i går. Sesjonen bekreftet det gode samarbeidet mellom Norge og Russland, som har vært og er avgjørende for de rike fiskeriene i nord.

- Vi har gjennom årene utviklet en bærekraftig forvaltning av fellesbestandene med Russland, som torsk og hyse. Et tett og godt samarbeid mellom Norge og Russland er avgjørende for denne forvaltninga som fiskere i begge land er avhengige av, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Vi er enige om at utkast av fisk ikke er forenlig med en bærekraftig forvaltning. Vår utkastpolitikk og kontrollen med at utkast ikke skjer, vil fortsette som tidligere etter dette møtet, sier Berg-Hansen. Ulovlig utkast av fisk er en av de største truslene mot en bærekraftig forvaltning, og vi opprettholder innsatsen mot dette.

8.-10. februar  avholdt Norge og Russland en ekstraordinær sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Møtet var i hovedsak viet arbeidet med harmonisering av det tekniske regelverket for fisket i Barentshavet og Norskehavet, inkludert forståelsen av utkast av fisk.

Partene var enige om at dette er en sentral oppgave for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, og avtalte å arbeide videre med harmonisering av regelverket og spørsmål i tilknytning til utkast av fisk. For å ha et operativt regelverk er det viktig at det er praktisk gjennomførbart for de som er på fiskefeltet, både for næringsutøverne og for kontrollmyndighetene.

Partene ble også enige om å utarbeide retningslinjer for gjennomføring av inspeksjon av fiskefartøy i Barentshavet og Norskehavet. Formålet med retningslinjene er å etablere en felles tilnærming til gjennomføring av inspeksjoner.

Protokoll for den 41. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon (pdf-format)

 

 
Departementsråd Arne Røksund og den russiske forhandlingsleder Vasiliy Sokolev har undertegnet protokollen