Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Satsing på fiskerihavner og farleier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 442,1 millioner kroner til statlig utbygging av fiskerihavner og farleier og 60 millioner i tilskudd til fiskerihavneprosjekter.

For prosjektene i Berlevåg, Myre i Øksnes og Austevoll foreslås en samlet en oppstartsbevilgning på 24 millioner i 2013. I tillegg kommer oppstartsbevilgning til farleia Husøy Mælandsflua i Rogaland på 10 millioner. Det foreslås også et tilskudd til kommunale fiskerihavneutbygginger på 60 millioner kroner, noe som er en økning på 21,5 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012.

-Fiskerihavner er viktige for å videreutvikle fiskerinæringa og sikre bosetting langs kysten. Tiltak i farleiene øker sikkerhet og fremkommeligheten i farvannene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Totalt foreslår regjeringen 523 millioner til fiskerihavner og farleier, samt tilskudd til fiskerihavner.

I 2013 vil det bli startet opp prosjekter som i følge handlingsprogrammet til Kystverket først skulle hatt oppstart i perioden 2014-2019. Forseringen av prosjekter skyldes at enkelte ferdigstilte prosjekter har blitt billigere enn antatt, andre har hatt forsinket framdrift og dermed lavere utbetalingsgrad, samt at ett større prosjekt har falt bort.

 

Nye prosjekter som får bevilgning i 2013 – fylkesvis oversikt

Finnmark

 • Utdyping av Berlevåg havn starter opp i 2013. Prosjektet er framskyndet i forhold til Kystverkets handlingsprogram. Samlet kostnadsramme er 23 millioner kroner, forventet kostnad i 2013 er 8 millioner kroner.
 • Nordkapp kommune får tilskudd til flytebrygger i Gjesvær (665 000 kroner) og Nordvågen (700 000 kroner). Nordkapp kommune får også tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Karmøyvær på 700 000 kroner, som kan utbetales i 2014.
 • Lebesby kommune får tilskudd til kai i Kjøllefjord (8 075 000 kroner).
 • Tana kommune får tilskudd til bølgedemper i Smalfjord (185 000 kroner).
 • Alta kommune får tilskudd til flytebrygge i Storekorsnes (280 000 kroner).
 • Måsøy kommune får tilskudd til flytebrygge i Havøysund (2 080 000 kroner).
 • Nesseby kommune får tilskudd til kai og flytebrygge i Kløvnes havn (1 840 000 kroner).
 • Vadsø kommune får tilskudd til kai og mudring i Vestre Jakobselv (3 010 000 kroner).
 • Gamvik kommune får tilskudd til molo i Mehamn indre havn (2 620 000 kroner).
 • Båtsfjord kommune får tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Båtsfjord på 2 millioner kroner, som kan utbetales i 2014.

Troms

 • Tromsø kommune får tilskudd til flytebrygger på Vengsøy (1 313 000 kroner), Løksfjord (415 000 kroner) og Kvaløyvågen  (1 450 000 kroner).
 • Harstad kommune får tilskudd til flytebrygge i Seljestad (2 620 000 kroner).

Nordland

 • I Øksnes kommune starter arbeidene med utbedring av havna i Myre. Prosjektet er framskyndet sett i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og omfatter molo og utdyping/økt bredde i innseilingen. Planlagt bevilgning i 2013 er 8 millioner kroner, total kostnadsramme for prosjektet er 205 millioner kroner.
 • Flakstad kommune får tilskudd til flytebrygger på Fredvang (248 000 kroner) og Napp (248 000 kroner).
 • Steigen kommune får tilskudd til molo og utdyping i Nordfold (3 030 000 kroner).
 • Meløy kommune får tilskudd på 9,31 mill. kroner til molo, kai og flytebrygge i Grønøy.
 • Herøy kommune får tilsagn om tilskudd på 2,6 millioner kroner til kai på Hestøya. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
 • Andøy kommune får tilsagn om tilskutt på 14,7 millioner kroner til utdyping av vestre havn i Andenes. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

Sør-Trøndelag

 • Frøya kommune får tilskudd på 7 550 000 kroner til flytebrygger på Sistranda.

Møre og Romsdal

 • Fræna kommune får tilskudd på 13 050 000 kroner til kai og flytebrygger i Harøysund.

 Hordaland

 • Utbedring av Salthella/Austevoll fiskerihamn starter opp i 2013. Prosjektet er framskyndet sett i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og innebærer både bygging av moloer og utdyping. Samlet kostnadsramme er 148 millioner kroner, og planlagt utbetaling i 2013 er 8 millioner kroner.

Rogaland

Utdyping av Melandsflua i Husøy havn (Karmøy kommune) og Garpeskjær (Haugesund kommune) starter opp i 2013. Samlet kostnadsramme er 102 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2013 er 10 millioner kroner.

Vest-Agder

 • Lindesnes kommune får tilskudd på 320 000 kroner til kaiforlengelse i Båly havn.
 • Mandal kommune får tilskudd på 4 380 000 kroner til utrustningskai på Gismerøya.

 

Les mer i "Budsjett 2013 Årsplan" på Kystverket sine nettsider.

Til toppen