Historisk arkiv

Store ringvirkninger fra sjømatnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Korrigert versjon 13.08.2012

En ny analyse fra Sintef viser at sjømatnæringa bidrar med en betydelig verdiskaping og sysselsetting regionalt og nasjonalt. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tror at næringas betydning vil øke ytterligere de neste årene.

Totalt hadde den norske sjømatnæringa i 2010 en verdiskaping i form av bidrag til BNP på 46,5 milliarder norske kroner, en sysselsetting på ca. 44 000 årsverk. Produksjonsverdien var på omlag 137 mrd. 

- Dette er ikke bare en av de viktigste eksportnæringene i Norge, denne analysen viser at sjømatnæringa skaper verdier og sysselsetting langs kysten og genererer ringvirkninger som er svært viktige for mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Både verdiskaping og sysselsetting i næringa økte betydelig fra 2008 til 2010

Totalt har sysselsettingen økt med 6 % fra 2008 til 2010.

- Sjømatnæringa er viktig, men vi har enda ikke utnyttet det fulle potensialet i våre havområder. Jeg har stor tro på at vi vil se enda større ringvirkninger basert på nye produkter og nye blå industrier i årene framover, sier Berg-Hansen.

Nord-Norge er den største sjømatregionen i Norge målt i verdiskaping og sysselsetting, mens Vestlandet er den regionen som skaper mest ringvirkninger i egen region. Midt-Norge får også store ringvirkninger fra sjømatnæring.

I 2010 la sjømatnæringa:

  • i Nord-Norge grunnlaget for en verdiskaping på 16,8 mrd, produksjonsverdi på 47,7 mrd og ca 17.000 årsverk nasjonalt, hvorav ca 12.000 årsverk i egen region
  • i Midt-Norge grunnlaget for en verdiskaping på 15 mrd, produksjonsverdi på 48,4 mrd og ca 14.500 årsverk nasjonalt, hvorav ca 9.300 årsverk i egen region 
  • på Vestlandet grunnlaget for en verdiskaping på 13,7 mrd, produksjonsverdi på 41,9 mrd og ca 13.300 årsverk nasjonalt, hvorav ca 9.800 årsverk i egen region   

Formålet med rapporten ”Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 – med et utvidet leverandørperspektiv ”har vært å belyse de regionale virkningene som følge av sjømatnæringas aktivitetsnivå og ringvirkninger, og å få fram kunnskap om sjømatnæringas innvirkning på leverandørindustrien. Analysen er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Rapporten offentliggjøres fredag 10. august kl 0800, og kan lastes ned her.