Historisk arkiv

Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

 

Les hele Nasjonal transportplan 2014 - 2023 

 

Pressemeldinger fra Fiskeri- og kystdepartementet:

1. -Sjøveien skal få motorveistandard

2. 2,7 milliardar til fiskerihamner

3. Betre sjøveg til Bergen hamn

4. Skal sikre sjøvegen utanfor Sogn og Fjordane

5. Sikrar innseglinga til Ålesund

6. 1,5 milliard til farledstiltak og fiskerihavner i Nordland

7. Kortere seilingslengde for cruisebåter inn til Tromsø

8. Storsatsning på fiskerihavner i Finnmark

 

Kart over tiltak:

Farledstiltak i nord-Norge

Farledstiltak i sør-Norge

Fiskerihavner i nord-Norge

Fiskerihavner i sør-Norge