Historisk arkiv

Fiskeri- og kystministeren mottar utredning om lostjenesten 10.juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Losutvalgets leder Bjørn Solbakken legger fram NOU 2013:8 ”Med los på sjøsikkerhet”.

Tid: Mandag 10. juni kl 10.00

Sted: Fiskeri- og kystdepartementets lokaler, Grubbegata 1

Losutvalget har hatt i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av lostjenesten og å se på hvordan lostjenesten kan utvikles videre. Utvalget har blant annet vurdert hvilke fartøy som bør være omfattet av losplikt, hvor losplikten skal gjelde, farledsbevisordningen og organiseringen av lostjenesten.

Utvalget har vært sammensatt av representanter for rederinæringen, havnene, losene, miljøinteresser og Kystverket.

Losutvalgets mandat (pdf)

 

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe, tlf. 970 97 855