Historisk arkiv

Varsler marint kunnskapsløft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Skal vi nå målet om å bli verdens fremste sjømatnasjon må vi bli verdensmestre i marin forskning og nyskapning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I stortingsmeldinga "Verdens fremste sjømatnasjon" lanserer regjeringa sine forslag til langsiktig politikk for sjømatnæringa. De siste årene har det kommet flere sentrale rapporter og strategier som peker på den industrielle styrken og vekstpotensialet i de marine næringene. Felles for flere av rapportene er synet på at norsk sjømatnæring vil spille en viktig internasjonal rolle. Gjennom en lang historie som sjømatnasjon har Norge opparbeidet kunnskap og teknologi som er etterspurt i andre land og som har et stort eksportpotensial.

- Vi og verden skal spise mer sunn og trygg sjømat. Vi har et stort potensial for å øke produksjonen i Norge.  Det må skje på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte, sier statsråden.

Regjeringa vil legge til rette for fremtidsrettede rammebetingelser for næringa og foreslår blant annet:

 • Et marint kunnskapsløft der den offentlige forskningen skal styrkes
 • En handlingplan for marin forskning og kompetanse
 • Endringer i strukturkvoteordningene for kystflåten over 11 meter
 • Utvikling av miljøindikatorer, at det legges til grunn et prinsipp om sonebasert arealstruktur, videreutvikling av et mer markedsrettet MTB-system og bedre tilsyn for havbruksnæringen
 • At en andel av vederlaget for nye konsesjoner skal gå til kommunene
 • Nedsette et offentlig utvalg som innen 2014 skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår
 • Synliggjøring av muligheter for ny marin vekst gjennom blant annet videreutvikling av ingrediensindustrien, tang og tare, økt videreforedling og utvikling av hjemmemarked
 • Tiltak for å løfte leverandørindustrien
 • 20 nye rekrutteringkvoter for fiskere
 • Forsterke sjømatens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid
 • Omgjøre forskningskvoter til forskningsavgift
 • Forankre sjømatnæringens rolle som global produsent av mat og kunnskap, og som nasjonal og lokal verdiskaper