Historisk arkiv

Verdens fremste sjømatnasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

I stortingsmeldinga "Verdens fremste sjømatnasjon" lanserer regjeringa sine forslag til langsiktig politikk for sjømatnæringa. Regjeringa vil legge til rette for fremtidsrettede rammebetingelser for næringa, og foreslår en rekke konkrete tiltak.

- Regjeringas visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Bærebjelkene som skal hjelpe oss med å lykkes er kunnskap, lønnsomhet og bærekraft, og investering i kunnskap går som en rød tråd gjennom hele meldinga, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les stortingsmeldingen "Verdens fremste sjømatnasjon"

Les kortversjon av stortingsmeldingen "Verdens fremste sjømatnasjon"

 

Pressemeldinger  

  1. Varsler marint kunnskapsløft
  2. Produksjonsområder skal minske miljøspor
  3. Bedre rammebetingelser for fiskeflåten
  4. Styrker marin forskning
  5. Tiltak for bedre lønnsomhet i sjømatindustrien