Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NTP: Kortere seilingslengde for cruisebåter inn til Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen har satt av 73 mill. kroner for å redusere seilingslengden for store båter som skal inn til Tromsø. I tillegg er det en betydelig satsning med 311 mill. kroner til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg i Troms i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

Regjeringen har satt av 73 mill. kroner for å redusere seilingslengden for store båter som skal inn til Tromsø. I tillegg er det en betydelig satsning med 311 mill. kroner til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg i Troms i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

-Cruisetrafikken er viktig for næringslivet i Tromsø. Med breddeutvidelse og utdyping av farleden gjennom Kvalsundet reduserer vi seilingslengden for båter sørfra som er for høye for bruene ved Tromsø, i hovedsak cruisebåter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Disse båtene må i dag helt nord til Fugløykalven.

-  Regjeringen satser også på en betydelig utbygging av fiskerihavnene i Troms. De ti prosjektene som er planlagt i fylket er viktig for å bedre forholdene for fiskerinæringen, inklusiv fiskeindustrien i fylket, sier Lisbeth Berg-Hansen.

 

Farledstiltak i Troms:
Første fireårsperiode:

Innseiling Tromsø.
Kostnad 73 mill. kr
Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden gjennom Kvalsundet ned til   –11 meter ved å fjerne enkeltgrunner, kombinert med nymerking. Breddeutvidelsen medfører også at kursendring i strøm unngås. Hensikten med tiltaket er å redusere seilingslengden for båter sørfra som er for høye for bruene ved Tromsø, i hovedsak cruisebåter. Disse må i dag helt nord til Fugløykalven.

 

Fiskerihavner i Troms:
Første fireårsperiode:

Sommarøy, Tromsø kommune.
Kostnad 50 mill. kr
Tiltaket omfatter utdyping ned til kote -9,0 i hele indre havn. For å øke bredden i innseglingen skal eksisterende molo forkortes med inntil 28 meter uten at dempingen av bølger innover i havnen minker vesentlig. Hvor mye moloen skal kortes inn må bli en avveiing av hensynet til gode manøvreringsforhold for større skip og en viss reduksjon i kvaliteten på kaiplassene inne i havnen.

 

Årviksand, Skjervøy kommune.
Kostnad 32 mill. kr
Tiltaket omfatter en mindre sandfangermolo, samt utdyping av havnebassenget i Årviksand til -8 m ved fiskebruket og til -4 m i liggeområdet. Sandfangermoloen vil hindre dagens inntransport av sandmasser. Utdypingen vil gi fiskebruket tilgang til større båter, redusere hyppigheten på vedlikeholdsmudring og gi større liggeareal i havnen.

 

Oppstart i første fireårsperiode, avslutning i perioden 2018-2023:
Kristoffervalen, Karlsøy kommune.
Kostnad 75 mill. kr
Tiltaket omfatter utdyping i Kristoffervalen ned til – 7 m LAT og Vannavalen ned til – 9 m LAT. I Vannavalen utdypes innseilinga og ei grunne i kaiområdet, i Kristoffervalen utdypes den smale innseilinga. Tiltaket vil gi fiskebruket og saltlageret sikrere tilgang til større båter uten fare for grunnberøringer.

Perioden 2018-2023:
Arnøyhamn, Skjervøy kommune.
Kostnad 12 mill. kr
Tiltaket omfatter utdyping av havnen til -6m, samt vedlikeholdsmudring. Tiltaket vil gi fiskebruket sikrere tilgang til større båter.

 

Skjervøy.
Kostnad 25 mill. kr
Tiltaket omfatter både forlengelse av molo og utdyping i indre havn. Moloforlengelsen vil gi havnen bedre rolighet ved langperiodiske bølger (drag) som kommer gjennom moloene. Utfordringene er stort vanndyp utenfor dagens moloer. Utdypingen er et mindre område hvor masser flyttet seg ut fra skråninger under kaiene.

 

Vengsøy, Tromsø kommune.
Kostnad 22 mill. kr
Tiltaket omfatter etablering av ny molo mot øst, samt mudring av eksisterende havn. Tiltaket vil gi bedre rolighet i havnen, samt større havneareal.

 

Brensholmen, Tromsø kommune.
Kostnad 25 mill. kr
Tiltaket omfatter ny molo for å bedre forholdene i havnen. Ved vindretninger fra VNV er det vanskelig å levere fisk ved fiskebruket. Ny molo vil bedre roligheten ved kaia. Lengde molo antatt ca 200 m. Grunnforholdene kan være utfordrende. Forsøkes samkjørt med Sommarøy, slik at gode masser derfra kan brukes som underfylling molo.

 

Engenes, Ibestad kommune.
Kostnad 40 mill. kr
Tiltaket omfatter utdyping og moloforlengelse i Engenes havn. Moloforlengelsen vil gi større havneareal og bedret rolighet ved nordlig vind. Utdypingen vil gi større havneareal og bedre tilgang for større båter. Her har kommunen fremmet forslag om ny molo på Engenes – som skal skjerme havnen ytterligere og samtidig utvide skjermet sjøareal.

 

Oppstart i perioden 2018-2023, avsluttes etter NTP-perioden 2014-2023:

Tromvik, Tromsø kommune.
Kostnad 20 mill. kr
Tiltaket består av omfatningssjetè, almenningskai, flytekaier og arealopparbeidelse. Gjennom utbyggingen opparbeides areal for servicebygg, samt tiltrengte liggeplasser.

 

Kvaløyvåg, Tromsø kommune.

Kostnad 10 mill. kr
Tiltak som skal gjennomføre utdyping og bygging av molo.

Til toppen