Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

NTP: Storsatsning på fiskerihavner i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen har satt av nærmere 300 mill. kroner til fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg i Finnmark i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

-Utbygging av fiskerihavnene er viktig for å bedre forholdene for fiskerinæringen, inklusiv foredlingsvirksomheten i fylket sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

De ti prosjektene som er planlagt består hovedsakelig av utdyping av innseiling og områder inne i havnene, samt molobygging og moloforsterkning.

I tillegg settes det av 80 mill. kroner til farledstiltak for Polarbase i Hammerfest. Med dette tiltaket vil en kunne ta inn større rigger til Polarbase, som er utpekt som forsyningsbase for petroleumsaktiviteten i Barentshavet. For Leirpollen i Tana settes det av 150 mill. kroner. Dette vil bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen.

 

Fiskerihavner i Finnmark

 Første 4-årsperiode

Mehamn, Gamvik kommune.
Kostnad 50 mill. kr
Tiltaket omfatter bygging av 123 m lang molo fra Hamnneset, nord for havnen i Mehamn. Tiltaket vil gi mindre bølger i havnebassenget og derav bedre liggeforhold og økt regularitet for rutegående trafikk. Gamvik kommune bygget i 2012 ut Vardholmmoloen fra motsatt side. Sammen gir begge moloene bedret rolighet i havnen

Båtsfjord.
Kostnad 100 mill. kr
Tiltaket gjelder utdypingsarbeider i Fomabukta (nordre havn), innløpet til Neptunbukta (søndre havn) og utenfor Akerkaia (mellom Foma og Neptun) i Båtsfjord til dybde -9m. Tiltaket bedrer atkomst til alle fiskeribedriftene for større båter. Det er påvist forurensing av TBT i Neptunbukta, og samme forventes i Fomabukta. Løsmasser og fjell.

Breivikbotn, Hasvik kommune.
Kostnad 20 mill. kr
Målet med tiltaket er å øke både manøverarealet utenfor fiskebruket og liggearealene i havnen. I sesongen er det ikke plass i havnen for fremmedflåten. Tiltaket omfatter utdyping av "Lillehavet" til -4 m for å flytte mindre båter dit, inkludert opparbeiding av bedre innseiling og en ny molo på 110 m. Utfordringen er at Lillehavet ligger under Marin verneplan for Lopphavet.

Kamøyvær, Nordkapp kommune.
Kostnad 35 mill. kr
Forlengelse av eksisterende molo i Kamøyvær, samt utdyping av indre del av havnen (lille Russevika). Moloforlengelse vil bedre roligheten i havnen ved vind fra ØSØ. Utdyping av havnen vil gi større havneareal, men kan samtidig gi større drag.

Perioden 2018-2023

Sørvær, Hasvik kommune.
Kostnad 15 mill. kr
Mudring i havnen for å bedre liggearealet for den lokale flåten og få bedre dybder langs kaiene. Indre del er planlagt utdypet til -3 m, ytre del til – 6 m. Tiltaket vil gi større havneareal og bedre tilkomst til fiskebrukene for fiskeflåten.

Skarsvåg, Nordkapp kommune.
Kostnad 15 mill. kr
Tiltaket består i utdyping av områdene i innseilingen til havnen til – 7 m, samt ved kaiene til – 6 m for både fiskerflåte og fiskemottak. Tiltaket vil gi større havneareal, og sikrere tilgang for fiskeflåten. Både liggeareal og manøverareal blir større.

Tiltaket omfatter utdyping og moloforlengelse i Engenes havn. Moloforlengelsen vil gi større havneareal og bedret rolighet ved nordlig vind. Utdypingen vil gi større havneareal og bedre tilgang for større båter.

Kiberg, Vardø kommune.

Kostnad 20 mill. kr
Utdyping av innseilinga og havneområdet i Kiberg ned til – 7 m LAT. Utfordringen i havnen er vanskelig innseiling og stor sandvandring. Vedlikeholdsmudret i 2005.

Gamvik.
Kostnad 17 mill. kr
Etablering av 90 m molo for å bedre liggeforholdene i havnen i Gamvik. Tiltaket vil gi økt rolighet i havnen. I dag gir vind spesielt fra NØ dårlige forhold. Moloen etableres i forlengelsen av deler av dagens molo, og vil samtidig gi beskyttelse av ytre del av gamle molo. Tiltaket vil bedre både leveringsforholdene og liggeforholdene for fiskeflåten.

Gjesvær, Nordkapp kommune.
Kostnad 10 mill. kr
Gjesvær havn har manglende dybde i deler av havnen. Tiltaket er å utdype i huken ved liggekaier samt å fylle ut inne i huken. Planen er å mudre ned til -4 m.

Svartnes, Vardø kommune.
Kostnad 15 mill. kr
Bygging av molo.

 

Farledstiltak i Finnmark:
Første fireårsperiode:

Polarbase, Hammerfest.
Kostnad 80 mill. kr
Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden ned til -17 meter ved å fjerne en fjellrygg som stikker ut i dagens led. Breddeutvidelsen medfører også at kursendring i strøm unngås. Hensikten med tiltaket er å kunne ta inn større rigger til Polarbase, som er utpekt som forsyningsbase for petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

Perioden 2018-2023:
Leirpollen, Tana.
Kostnad 150 mill. kr
Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til Leirpollen ned til –9 meter ved å fjerne sandbanker og enkeltgrunner, kombinert med nymerking. Breddeutvidelsen medfører også at kursendringer i strøm reduseres. Hensikten med tiltaket er å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Store utfordringer knyttet til blant annet is, elvedelta, nasjonal laksefjord, verneområde og grenseelv, noe som gjør framdriften av tiltaket noe usikkert.

I tillegg er det satt av midler til mindre farleds- og merketiltak i korridor 8 i både første og siste periode.

Til toppen