Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tiltak for bedre lønnsomhet i sjømatindustrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Teknologisatsing, skjerpet kvalitetskontroll og en gjennomgang av rammebetingelsene skal bidra til å styrke konkurranseevnen til sjømatindustrien.

- Norge er et høykostland og det stiller særlige krav til markedsorientering, teknologiutvikling og utnyttelse av naturgitte fortrinn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

Regjeringa vil videreutvikle marint verdiskapingsprogram i regi av Innovasjon Norge. Programmet skal spisses og målrettes bedre mot bedriftenes markedsorientering.  Programmet skal også inneholde ny teknologisatsning i hvitfisknæringa. For å oppnå synlige resultater skal det stilles strengere krav til gjennomføringsevne og -vilje hos deltakende bedrifter. 

For å bidra til at næringa tar sitt ansvar med å sikre god kvalitet legges det opp til at fiskesalgslagene, som i dag har en viktig rolle i ressurskontrollen, også skal få en rolle i kvalitetstilsynet – før og etter landing. Det legges opp til at dette kan ivaretas av et fellesorgan for to eller flere fiskesalgslag, og at industrien involveres på egnet måte i organisering og styring. Dette kvalitetsarbeidet vil komme i tillegg til Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet for regelverk som skal ivareta mattrygghet og alle andre hensyn etter matloven. 

- Vi ser det som viktig å bedre råstoffhåndtering og råstoffkvalitet slik at industrien kan produsere varer som gir høyest mulig verdiskaping, sier statsråden.

Regjeringa har i statsråd i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår og komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet og verdiskaping. Arbeidet skal munne ut i en NOU som ferdigstilles innen utgangen av 2014.

- Deler av sjømatindustrien har over tid slitt med lav lønnsomhet. Vi trenger en omfattende gjennomgang av næringas rammebetingelser; muligheter, utfordringer, flaskehalser, regelverk og virkemidler, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

 

Utvalget  for å gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår vil ha følgende medlemmer:

Leder:
Professor Ragnar Tveterås, Stavanger

Medlemmer:
Forskningssjef Marit Aursand, Trondheim

Daglig leder Jonny Berfjord, Dønna

Dekan/professor Edel Elvevoll, Tromsø

Avdelingsleder Grethe Fossli, Oslo

Adm. dir. Arne Karlsen, Tromsø

Adm. dir. Trygve Myrvang, Tromsø

Adm. dir. Arne Møgster, Austevoll

Bedriftsutvikler Aino Olaisen, Lovund

Utvalget vil bli supplert med ett medlem.

Til toppen