Historisk arkiv

Vekstpakke viktig for sjømatnæringa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

I dag har regjeringen varslet en vekstpakke med skattetiltak for næringslivet på fastlandet. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi.

I dag har Regjeringen varslet en vekstpakke med skattetiltak for næringslivet på fastlandet. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi.  

Siktemålet er å dempe todelingen av norsk økonomi. Disse tiltakene som blant annet inneholder redusert selskapsskatt og en utvidelse av skattefunnordningen vil bidra til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor. 

– Tiltakene i vekstpakken treffer sjømatnæringa med en eksportandel på 95 prosent og eksport til over 130 ulike land, særlig godt. Næringa merker todelinga i økonomien og at den i tillegg har en særlig utfordring med at noen av de viktigste markedene ute i Europa, er de landene som sliter mest. Deler av sjømatnæringa som torskesektoren har også det siste året fått merke konsekvensene av den økonomiske uroen i viktige eksportmarkeder ved lavere etterspørsel og reduserte priser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

I statsbudsjettet for 2013 videreførte regjeringen garantiordningen til Norges Råfisklag.

-Garantiordningen har vist seg å være svært viktig for førstehåndsomsetningen av torsk i vinter, og helt avgjørende for at flåten har fått levere fangstene sine, understreker Berg-Hansen.

Regjeringen vil også sette av 100 millioner kroner til å forbedre Skattefunnordningen. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet og styrke forskningsmiljøene. Sjømatnæringa er en stor bruker av skattefunn, og tiltaket vil kunne stimulere til ytterligere FoU i sjømatnæringen, noe som på sikt igjen vil kunne bidra til å øke konkurranseevnen. 

– Styrkingen av Skattefunn vil stimulere til ytterligere produktutvikling og innovasjon, noe som er helt sentralt i sjømatnæringa. På sikt vil nytenking bidra til å styrke konkurranseevnen, understreker fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen vil også innføre en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv., slik at avskrivningen det første året økes til 30 prosent. Dette imøtekommer innspill som blant annet sjømatindustrien har kommet med om økte avskrivningssatser for å stimulere til nyinvesteringer.

Pressevakttelefon: 22 24 66 99