Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny lov styrker også fiskevelferden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringssak - forslag til ny dyrevelferdslov

Et forslag til ny dyrevelferdslov sendes ut på høring ut av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i dag. Forslaget til ny dyrevelferdslov inneholder generelle prinsipper for menneskers omgang med og behandling av dyr og fisk – både de som holdes som husdyr og viltlevende bestander.

Dette er noen av hovedpunktene i forslaget til ny dyrevelferdslov som Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sender ut på høring i dag. Generelle prinsipper for menneskers omgang med og behandling av dyr og fisk – både de som holdes som husdyr og viltlevende bestander.

  • Plikten til å varsle om vanstell av dyr er allmenn. Profesjoner med taushetsplikt har ikke plikt, men likevel rett til å varsle.
  • Alle som holder dyr er pålagt å ha nødvendig kompetanse om dyrehold.
  • Alle dyr i dyrehold som skal avlives, skal bedøves før eller samtidig med avliving. 
  • Krav til forsvarlig fiske og fangst av viltlevende bestander.

Med loven plasserer Norge seg blant de landene i verden som er best på krav til fiskevelferd. Hensynet til dyrene har stått i sentrum når lovforslaget har blitt utformet. 

Loven er et uttrykk for at det er nødvendig å kreve kompetanse hos den som holder dyr. Den som påtar seg ansvaret for å holde et dyr, må også kunne være i stand til å ta vare på dyret på en måte som gjør at det ikke lider overlast. Det betyr at myndighetene kan gripe inn og avvikle dyrehold når det er klart at det ikke skjer på forsvarlig måte. 

Plikten til å varsle også om fisk og andre akvatiske dyr

Alle har et ansvar for å forhindre at dyr blir vanskjøttet eller mishandlet. Ved mistanke om vanskjøtsel eller mishandling, pålegger loven enhver å varsle Mattilsynet eller politiet. De som er har taushetsplikt i henhold til annet lovverk, er unntatt. Loven gir imidlertid denne gruppa rett til å varsle om at dyr lider overlast. Det gjelder også fisk og andre akvatiske dyr i oppdrett. 

Bedøving av fisken før slakting

Hensynet til fisken veier også tyngst i forbindelse med slakting og avliving. Loven innfører et generelt forbud mot å avlive fisk som holdes, uten bedøvelse. For viltlevende bestander innføres krav til forsvarlig fiske og fangst. 

Bred høring

Lovforslaget sendes nå ut på en bredt anlagt høring. Fristen for å gi høringsuttalelse er satt til 18.02.2008.

Til toppen