Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Oljeutslipp fra Statfjord - status og kontaktinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status pr. 13. desember 2007 og kontaktinformasjon.

Onsdag 12. desember 2007 kl 10.00 ble det sluppet ut ca. 4.000 kubikkmeter råolje under bøyelasting av tankskipet Navion Britannica ved Statfjord A i Nordsjøen. StatoilHydro er operatør for innretningen. Utslippet skjedde ca. 160 km fra land, nær grensen til britisk sektor.

Status pr. 13. desember 2007

Situasjonen pr 13. desember 2007 er at to fartøy har fulgt oljeflaket gjennom natten. Observasjonene bekrefter at flaket beveger seg i nordøstlig retning. De siste observasjonene fra fly og fartøy i området, onsdag ettermiddag, viste at oljeflaket hadde en utstrekning på 23 kvadratkilometer. StatoilHydros beregninger tilsier at oljeflaket løser seg opp og ikke vil nå land. Det er derfor besluttet å ikke benytte kjemisk dispergering av oljeflaket. StatoilHydros aksjonsledelse opprettholder den primære målsettingen om å overvåke området kontinuerlig og iverksette mekanisk oppsamling så snart været tillater det. Mer opplysninger kan finnes på StatoilHydros hjemmesider: http://www.statoilhydro.com/no/NewsAndMedia/News/2007/Pages/OilSpill3.aspx

Det er operatørens eget ansvar å håndtere beredskapsaksjonen. Kystverket (Fiskeri- og kystdepartementet) fører tilsyn med at operatøren håndterer aksjonen mot akutt forurensning.

Statsråd Helga Pedersen var den 13. desember på skadestedet med Kystverkets overvåkingsfly for å få et overblikk over situasjonen. Spørsmål om dette kan rettes til Pressevakttelefonen i Fiskeri- og kystdepartementet: 22 24 66 99 eller pressekontakter.

Kystverket kan kontaktes på tlf. 33 03 48 00 eller informasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås mob: 90 09 92 27.
 
Petroleumstilsynet har sammen med Statens forurensingstilsyn bestemt seg for å granske hendelsen. De kommer spesielt til å se på årsaken til hendelsen og hvordan Statoil har håndtert beredskapen. Det er også Petroleumstilsynet som har ansvaret for regelverket knyttet til kravene til bøyelasting. Spørsmål om granskningen eller regelverket kan rettes til Inger Anda, pressetalskvinne i Petroleumstilsynet E-post: inger.anda@ptil.no Telefon: 970 54 064.

Statens forurensingstilsyn kan kontaktes på telefon 22 57 34 00.

Til toppen